Protection From Impact

Protection From Impact

Årets første Scenario er skudt igang! Scenario er Textilskolens længere designprojekter, hvor viden og redskaber fra de faglige laboratorier bringes i spil i en konkret kontekst – et designscenarie. Under titlen ”Protection From Impact”, tager Scenario 1 afsæt i...
Beklædning og tekstile rum

Beklædning og tekstile rum

I disse uger har akademieleverne valgt sig ind på et af to forskellige laboratorier. På laboratorium for Tekstil, Rum og Kontekst arbejder vi med rum ud fra et tekstilt perspektiv, og undersøger hvordan vi kan påvirke rum med forskellige faktorer som materialer, form,...
Rewilding colour

Rewilding colour

I strålerne fra efterårssolen har vi haft indfarvningsworkshop med naturfarve. I laboratorium for materiale, farve og egenskaber indfarver vi tekstiler og fibre med materialer indsamlet i naturen og byen. Vi farver med Waste & Wild – restmaterialer, affald...