Protection From Impact

15. okt 2021

Årets første Scenario er skudt igang! Scenario er Textilskolens længere designprojekter, hvor viden og redskaber fra de faglige laboratorier bringes i spil i en konkret kontekst – et designscenarie.

Under titlen ”Protection From Impact”, tager Scenario 1 afsæt i tekstile håndværk som udgangspunkt for at skabe et showpiece. Med ét af de 4 tekstile håndværk: væv, strik, padding og tryk, skal der udarbejdes et showpiece som forholder sig til kroppen, og som giver beskyttelse mod sammenstød.

Det valgte håndværk skal være tydeligt i projektet, der skal indgå striber samt anvendes en fælles farve- og materialepalette. Kvadrat har sponsoreret de lækreste tekstiler, som er et overskud fra deres produktion.

Scenario-opgaven starter i Laboratorium for redskab, teknologi og tradition, hvor de tekstile håndværk og teknikker undersøges og udfordres, inden de danner udgangspunkt for en problemformulering og et videre arbejde med idéudvikling af form og funktion.
Som inspiration ser vi udstillingen “The Art Of Sport” på Copenhagen Contemporary.

Scenario-projektet varer i 5 uger, og afsluttes med iscenesættelser og udstilling af alle showpieces. Derefter vil alle showpieces indgå i en profesionelt produceret dansefilm i et samarbejde med Stepz Dansestudio.

”Showpiece, definition:
noun: showpiece; plural noun: showpieces
1.something which attracts attention or admiration as an outstanding example of its type.
2. an item of work presented for exhibition or display.”