Tilmelding

Om tilmeldingen

Vælg det ønskede skoleår og linje for at tilmelde dig et forløb på Textilskolen. Når vi har modtaget din tilmelding sender vi dig en mail med bekræftelse på at du er optaget på holdet eller tilbud om at blive skrevet på venteliste hvis holdet er fyldt.

Ved optagelse på skolen betales 1000 kroner i indmeldelsesgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke. Optag på venteliste koster ikke noget.

Tilmelding til kurserne er bindende for et semester.

Framelding kan ske op til 6 uger før kursus start uden binding. Derefter er tilmeldingen bindende og der vil blive opkrævet betaling for hele semesteret.

 

Priser i skoleåret 2024/2025

Akademilinje
980 kroner pr uge +
1000 kroner i indmeldelsesgebyr

Design & Maker:
980 kroner pr uge +
3800 kroner for studieture +
1000 kroner i indmeldelsesgebyr

Skolepengene opdeles i rater som betales hver måned til den 1.

Den første rate betales 3 måneder før opstart, derefter betales raterne fra skolestart, hver måned til den 1.

Betalingen dækker undervisning og mad. Der må derudover beregnes udgifter til materialer. Materialeforbruget svinger fra elev til elev, men vil typisk være et sted mellem 2000 og 5000 kroner pr halvår.

 

Datoer

Åbent hus:
Sidste søndag i september kl. 13-16

Datoer i skoleåret 2023/2024:

Design & Maker 23/24: 09.08.23-25.06.24

Akademi 23/24: 09.08.23-25.06.24

Akademi E23: 09.08.23-19.12.23

Akademi F24: 03.01.24-25.06.24

Datoer i skoleåret 2024/2025:

Design & Maker 24/25: 08.08.24-25.06.25

Akademi 24/25: 08.08.24-25.06.25

Akademi E24: 08.08.24-18.12.24

Akademi F25: 02.01.25-25.06.25

Datoer i skoleåret 2025/2026:

Design & Maker 25/26: 07.08.25-23.06.26

Akademi 25/26: 07.08.25-23.06.26

Akademi E25: 07.08.25-17.12.25

Akademi F26: 07.01.26-23.06.26

 

Mentor ordning

På Textilskolen er alle elever tilknyttet en af de faste lærere som deres mentor. Mentoren hjælper og støtter i forbindelse med uddannelsesvalg, trivsel eller andre ting som du har brug for en god sparringspartner til. Der er mentorsamtaler to gange pr semester. Derudover har vi mulighed for at tilbyde ekstra mentorstøtte under statens mentorordning til unge som ikke har kompetencegivende ungdomsuddannelse. Læs mere om ordningen i indholdsplanen eller kontakt os på 45425915