Scenario

Scenario

Scenario er længere designprojekter hvor viden og redskaber fra de faglige laboratorier bringes i spil i en konkret kontekst – et designscenarie.

Vi arbejder med hele designprocessen fra idé og koncept til produktudvikling og præsentation. Et designscenario kan f.eks. være at udvikle og producere et showpiece til et show eller en film. Det kan være løsningsorienteret design hvor vi behandler samfundsproblematikker og udvikler koncepter og løsninger. Det kan være kollektionsopbygning eller udstillingskoncepter. Nogle scenarioopgaver løses som individuelle opgaver, andre som gruppe arbejde.

Temaer og opgaver på designscenarierne tager afsæt i nye og aktuelle temaer i tiden, og giver mulighed for fuld fordybelse og udvikling indenfor den enkelte elevs interesseområde.

Herunder kan du se eksempler på forskelllige Scenarier.

 

Scenario er længere designprojekter hvor viden og redskaber fra de faglige laboratorier bringes i spil i en konkret kontekst – et designscenarie.

Protection From Impact

Scenario 1 / 2021

Under titlen ”Protection From Impact”, tager Scenariet afsæt i tekstile håndværk som udgangspunkt for at skabe et showpiece. Med ét af de 4 tekstile håndværk: væv, strik, padding og tryk, bliver der udarbejdet showpieces som forholder sig til kroppen, og som giver beskyttelse mod sammenstød.

Det valgte håndværk skal være tydeligt i projektet, der skal indgå striber samt anvendes en fælles farve- og materialepalette. Kvadrat sponsorerer de lækreste tekstiler, som er et overskud fra deres produktion.

Scenario-opgaven starter i Laboratorium for redskab, teknologi og tradition, hvor de tekstile håndværk og teknikker undersøges og udfordres, inden de danner udgangspunkt for en problemformulering og et videre arbejde med idéudvikling af form og funktion.

”Protection From Impact” afsluttes med iscenesættelser og udstilling af alle showpieces. Derefter indgår alle showpieces i en professionelt produceret dansefilm i et samarbejde med Stepz Dansestudio.

Real World Relationships

Scenario 8 / 2021

”To use the world differently, we need to influence not just what we wear but also to affect how we dress and the systems and political and economic forces that shape fashion culture. The Fashion Ecologies project explores a new fashion culture grounded in localism. It sees how we dress as part of an integrated whole of real-world relationships and interactions between land and community shaped by stewardship of nature, affection for place, diversity, social responsibility and fewer goods.” 

Sådan siger professor, designer, mode og bæredygtighedaktivist Kate Flectcher i sin Fashion Ecology Guide .

Kate Fletchers Ecology Guide danner, sammen med lys-undersøgelser, Zero Waste og inspiration i udstillingen ”Taking Time ”på Louisinana udgangspunkt for scenariet “Real World Relationships”. Opgaven er at udvikle et eget materiale og designe et wearable, som afslutningsvis præsenteres og iscenesættes i produktionen af en fælles film, hvor modeller bærer de færdige wearables i Brønshøj Vandtårn. I Brønshøj Vandtårn produceres også et photoshoot.

Credits: Design og modeller: elever fra Textilskolens Akademilinjen årgang 21. Videographer: Sara Jordan www.sarajordan.dk. Styling and art direction: Helena Lindberg og Pernille Engbirk. Music by: Rumpistol: “Asleep” www.rumpistol.com https://www.facebook.com/rumpistol https://www.instagram.com/rumpistol/

Tekstile Vidneudsagn

Scenario 2 / 2022

I scenariet Tektile vidneudsagn arbejder vi stedsspecifikt med at skabe tekstile objekter eller konstruktioner til en rumlig kontekst.

 

Ordet ”tekstil” betyder; at sammenføje noget – til brug og til betydning. Det tekstile kan være funktionelt, men også betydningsbærende eller stemningsskabende. I forløbet har vi undersøgt spørgsmålene:

Hvad er tekstil?

Hvad er tekstil i rum?

Og hvad er tekstile værdier?

 

Ud fra et et tekstilt perspektiv har vi eksperimenteret og undersøgt rumlighed. Hvordan vi kan påvirke rum med forskellige faktorer som materialer, form, skala og egen fortælling.

Vi har arbejdet med formgivning, skalamodeller, fortælling og udtryk i rumlig kontekst.

 

Med udgangspunkt i Olga Ravns roman “De Ansatte” har hver elev arbejdet selvstændigt med at skabe et tekstilt narrativ – et vidneudsagn. Vi har udviklet objekter og konstruktioner i skalamodeller, tegnet plan og snit og realiseret og ferniseret projekterne 1:1 i udstillingsstedet Bemærk.

 

Wearable Habitat

Scenario 1 / 2020

”Fremtidens klimasikre og resiliente bolig er baseret på, at du kan tage din bolig med ”under armen” – derhen, hvor du nu skal opholde dig uanset om det skyldes klimaforandringerne eller af personlige grunde.”
– Climatopia Flex  

I designscenariet Wearable habitat arbejder vi at designe showpieces hvor bolig, beskyttelse og beklædning smelter sammen. Vi arbejder ud fra et fiktivt fremtidscenarie hvor mennesker lever som nomader i storbyer og må bære deres hjem på kroppen.

Med fokus på funktion, multifunktion og antifunktion designer hver elev deres bud på et Wearable habitat som indgår i en fælles futuristisk fortælling iscenesat på film med dansere og koreografer fra Stepz danseuddannelse.

Menneske og materiale

Scenario 3 / 2019

I designscenariet Menneske og materiale arbejder vi med at udvikle bæredygtige koncepter, materialer og produkter til en udstilling på Næstved Designmuseum.

Vi arbejder med designstrategien Æstetisk bæredygtighed som afsæt for vores designproces. Hver elev vælger sin vinkel på projektet – og arbejder enten med begrebet Design for livet eller med Demokratisk Design.

Design for livet: Less is more kender vi fra en æstetisk vinkel, men vi har også en bevægelse i tiden som går på at eje færre, men bedre ting. En modkultur mod forbrugerkulturen. Kan man designe en ting der holder hele livet? Og hvad ville det kræve af form, funktion og materialeegenskaber?

Demokratisk design: er en filosofi som bygger på at godt design skal være tilgængeligt for alle, og at designeren arbejder ud fra de fem elementer: form, funktion, kvalitet, lav pris og bæredygtighed.

I filmen kan du høre Stephanie fortælle om sit arbejde i scenariet med demokratisk design. Hun arbejder med udvikling af nye bæredygtige materialer – lavet af salt.

Get a life

Scenario 6 / 2020

Get a life er titlen på en biografi om designeren og aktivisten Vivienne Westwood som udkom i 2018.

I designscenariet med samme titel arbejder vi med inspiration i Vienne Westwoods tilgang til arbejdet som designer og til den politiske aktivistisme som også kendetegner hende. Vi undersøger hvordan design kan have et aktivistisk islæt eller hvordan man kan forholde sig fortidens epoker som designer – i lighed med den tilgang som Vienne Westwood har.

Eleverne designer deres bud på punk i en nutidig kontekst og designer showpieces som kommenterer på temaer og emner i tiden som optager dem hver især.

De færdige designs præsenteres på show på Teaterøen på Refshaleøen i København, og eleverne laver foto eller videoiscenesættelser af deres projekter hver især.

Kollektion: Framework

Scenario 5 / 2020

I projektet Framework arbejder vi med at skabe og opbygge en hel beklædningskollektion. Fra idé og koncept til færdigt lineup af en hel kollektion. En kollektion er som en familie – en helhed med en fælles historie, men også en samling af forskellige individer med hver deres fortælling og udtryk.

Vi arbejder med skitsering og udvikling af koncept for kollektionen, med tegning og illustration og vi går i dybden med detaljer, finish, produktudvikling og funktion. Kollektionerne tegnes op som produktionstegninger i Adobe Illustrator og der udarbejdes færdige stylespecs og kollektionsoversigter til produktion.

I Framework arbejder hver enkelt elev med sit eget udtryk og interesseområder for at definere sit personlige design DNA.

Between the lines

Scenario 1 / 2019

Udgangspunktet for designscenariet Between the lines er relationen mellem linjen og formen. Vi undersøger linjen som visuelt element og linjen som udgangspunkt for formudvikling.

Tegningen har sit udspring i punktet, der bliver til en linie. Tegningens væsen er at undersøge.

Linien er vores udgangspunkt i designopgaven Between the lines. Vi bruger linien til at undersøge retning, form, toner, dybde og illusion. I projektet arbejder vi med tegning og illustration i kobling med formgivning af tredimensionelle objekter og designer showpieces til kroppen eller objekter til et scenerum.

Between the lines kulminerer med et iscenesat show på den gamle transformatorstation Understationen på Østerbro i København.

Fotocredits: Pernille Sandberg

Manifest

Scenario 2 / 2019

I 1919 skrev leder af Bauhausskolen, Walter Gropius, det manifest som blev grundlag og retningslinje for skolen. Set i bakspejlet er mange af de tanker og idéer der udtrykkes i manifestet, og som Bauhausskolen kom til at stå for, blevet grundlaget for den verden af design og arkitektur vi kender i dag.

I designscenariet Manifest arbejder vi med at skrive vores egne manifester og finde ind til kernen af de værdier og interesseområder som er drivkraften i designarbejdet. Vi udarbejder hver et designkompas som kortlægger hvilke redskaber, værksteder og teknikker der skal indgå i projektet. Designmanifest og kompas er en guide i designprocessen, som hjælper med at holde designeren på sporet i udarbejdningen af løsninger.

Location

Scenario 6 / 2019

I designscenariet Location arbejder vi med begrebet Genius Loci og det geografiske område som kaldes Nordatlanten som inspiration og afsæt for at designe showpieces.

Genius loci betyder stedets ånd, og er et udtryk for oplevelsen af et sted. Vi indkredser og undersøger stedets ånd ved hjælp af tre forskellige synsvinkler: Stedet som en ting, stedet som en oplevelse og stedet som en social konstruktion. Stedet som en ting er alt det objektive og det vi kan måle og veje – Hvilke farver, materialer og former findes f.eks. på stedet? Stedet som en oplevelse er alt det subjektive – Hvad tilbyder stedet? Hvilke følelser vækker stedet? Og stedet som en social konstruktion er alt det som handler om hvad man gør på stedet. Hvordan er forholdet mellem mennesker på stedet – hvilke magtforhold og hierakier gør sig gældende? Hvordan er kultur og normer? Forhold til etnicitet, køn osv på stedet.

Med afsæt i hver sin Genius Loci analyse af et konkret sted i Nordatlanten designer hver elev et showpiece eller wearable som præsenteres i en fælles fortælling til show på Nordatlantens Brygge i København.

Fotocredits: Amanda Hestehave

Ready made

Scenario 4 / 2019

I samarbejde med De Forenede Dampvaskerier arbejder vi med at forvandle overskud og spild i industrien til nye bæredygtige designs i designscenariet Ready Made. Udtjent arbejdstøj fra den tunge industri upcycles og dekonstrueres til nye streetwear designs.

Projektet iscenesættes som en fashionfilmfortælling instrueret af Stina Resting. Filmen rummer fortællingen om materialernes rejse fra spild og overskud til nyt liv – om industriens kobling til naturen og kreativitetens frisættende og forandrende kraft og potientiale.

Premieren på fashionfilmen fejres med en premierevisning på KTK grunden på Nørrebro, i et rullende popup galleri i lastrummet på en af DFDs viskestykkesternede lastbiler.