Undervisningen

Laboratorier og scenarier

Undervisningen på Textilskolen består af to forskellige elementer som vi kalder LAB og Scenario.

LAB er designfaglige laboratorier hvor vi undersøger og fordyber os i et bestemt fagligt område.

Scenario er designprojekter, hvor viden og redskaber fra laboratorierne bringes i spil i en konkret kontekst. Et designscenarie.

LAB

I laboratorierne er eksperimenter og processer omdrejningspunktet. Vi arbejder med at undersøge det faglige felt, blive klogere på traditionen og samtidig udfordre området for at finde nye bud på løsninger og anvendelsesmuligheder. Som en forsker i et laboratorie.

Vi har defineret syv kernelaboratorier eller faglige områder som rummer alle de aspekter af designfaget vi beskæftiger os med – fra håndværk og redskaber til idéudvikling, materialer, metode og kommunikation.

I laboratorierne er eksperimenter og processer og omdrejningspunktet.

Scenario

I Scenarierne arbejder vi med længere designprojekter, hvor viden og redskaber sættes i spil i en konkret kontekst. Vi kalder dem designscenarier.

Et designscenarie kan f.eks. være showpiecedesign og planlægning af et event. Det kan være et udstillingsprojekt, hvor vi fremstiller nye materialer ud fra et bæredygtighedsdogme. Det kan være kollektionsopbygning, konceptudvikling og udvikling af et designmanifest og meget andet. Temaer og opgaver på designscenarierne tager afsæt i nye og aktuelle temaer i tiden, og giver mulighed for fuld fordybelse og udvikling indenfor den enkelte elevs interesseområde.

Undervisere

Alle undervisere på Textilskolen er professionelle udøvende designere med forskellige designfaglige specialeområder indenfor f.eks. beklædning, tekstil, spacial design, materialeudvikling m.m.

Vi har et fast team af undervisere som tegner skolens faglige kerne. De faste undervisere er deltidsansatte og har egen designpraksis ved siden af. Udover det faste team har vi mange gæsteundervisere og foredragsholdere som kommer med deres særlige speciale og perspektiver på branchen og faget.

Vi tager på studiobesøg, på udstillinger og har artisttalks på skolen eller ude i byen.

Faciliteter og værksteder

Textilskolens værksteder er hjertet i vores undervisning. Det er her vi fordyber os i farver, materialer, væv, strik, tegning, lasercut, symaskiner osv.

Det er i værkstederne vi undersøger og udforsker i laboratorierne, og det er her vi laver mockups og test og producerer produkter, kommunikation og designløsninger, når vi arbejder med forskellige designscenarier. Vi har en bred vifte af redskaber, værktøjer og teknologi på Textilskolen. Fra væve, strikkemaskiner og trykfaciliteter til lasercutter, fotostudie, industrimaskiner og farveværksted.

Undervisningslokalerne er rummelige og lyse. Med individuelle studiepladser og fælles faciliteter – og med udsigt til skoven og søen. Textilskolen ligger på en stor, vild naturgrund med skov og forskelligartet natur. Vi arbejder også i designværksteder ude i haven og i skoven, og bringer naturen i spil i undervisningen. Vi studerer naturens processer og virkemidler, samler planter til indfarvning og arbejder med det store skalaforhold som uderummet tilbyder i forbindelse med rum og arkitektur.

Studieoptag

For mange er Textilskolen et springbræt til at søge optagelse på videregående designuddannelser med optagelsesprøver. Optagelsesprøverne til de videregående uddannelser er selvstændige opgaver som løses på skolen i en travl og intens tid om foråret.

Vi skaber tid og rum til fordybelse i arbejdet med prøverne. Man har skolens værksteder til rådighed, sparring og vejledning fra underviserne, og vi etablerer studiepladser og studiegrupper på tværs hvor man hjælper og støtter hinanden i den spændende, travle og intense tid hvor optagelsesprøverne forløber.

Vi dyrker et stærkt og åbent fagligt miljø, hvor vi ikke ser hinanden som konkurrenter, men som venner, kollegaer, sparringspartnere og inspiratorer. Vi støtter og sparrer, viser omsorg og hjælper hinanden i en tid, hvor værkstederne koger og syder fra tidlig morgen til sen aften, mens optagelsesprojekterne tager form.

Tekstile fortællinger

I publikationen Tekstile fortællinger møder du øjebliksbilleder og værkstedstanker fra elevprojekter på Textilskolen 2021.