Laboratorier

LAB

I laboratorierne er eksperimenter og processer omdrejningspunktet.

Vi arbejder med at undersøge det faglige felt, blive klogere på traditionen og samtidig udfordre området for at finde nye bud på løsninger og anvendelsesmuligheder. Som en forsker i et laboratorie.

Vi har defineret syv kernelaboratorier eller faglige områder som rummer alle de aspekter af designfaget vi beskæftiger os med – fra håndværk og redskaber til idéudvikling, materialer, metode og kommunikation.

Herunder kan du læse mere om de 7 laboratorier.

I laboratorierne er eksperimenter og processer og omdrejningspunktet.

Laboratorium for idé, proces og metode

Designproces og -metode er rygraden i undervisningen på Textilskolen. I laboratorium for idé, proces og metode arbejder vi med at forstå designprocessens faser og den åbne, eksperimenterende og skabende proces.

Designprocessen tager afsæt i en undren og lyst til at undersøge verden omkring os. Vi indsamler materiale og viden. Vi researcher, observerer, registrerer og samler inspiration til udvikling af nye løsninger.

Som designere arbejder vi med indsamling og observationer af verden – både fra et sagligt, objektivt perspektiv og fra et sanseligt, poetisk perspektiv. Designeren kan trække på alle fagligheder – fra naturvidenskab til kunst, humaniora og business.

Vi forholder os til verden omkring os og designer løsninger til mennesker.

Laboratorium for redskab, teknologi og tradition

Undervisningen på Textilskolen er praktisk forankret i arbejdet med hænderne. I laboratorium for redskab, teknologi og tradition arbejder vi både med nye og gamle håndværk.

Vi kigger på traditionen og det vi står på skuldrene af, og perspektiverer de gamle og glemte håndværk til nye teknologiske redskaber, for at opnå forståelse for industri og produktion.

Vi bruger tegning som redskab og lærer tekstile håndværk som syning, vævning, strik og tryk. Vi arbejder med digitale redskaber, og udfordrer håndværket i fremadrettede, nyskabende sammenhænge.

Laboratorium for materiale, farve og egenskaber

I laboratorium for materiale, farve og egenskaber går vi helt tæt på materialernes opbygning og teknologi. 

I vores hverdag er vi omgivet af tusindvis af ting. Ofte forbinder vi en ting med et bestemt materiale og en bestemt form. Vi lagrer denne viden ved hjælp af erindring og kategorisering af overflade, tekstur, farve, nuance, vægt, temperatur og andre ting som beskriver objektets fysiske fremtoning. Vi forbinder objekter med en bestemt kontekst, en kulturel, emotionel eller personlig association.

I laboratorium for materiale, farve og egenskaber fordyber vi os i pigmenter, fibrer, teksturer, overflader og farver og bliver bevidste om materialernes sprog og egenskaber. Vi undersøger materialernes muligheder og potientialer. Vi farver med planter, og udvikler nye bæredygtige materialer.

Laboratorium for form, krop og produkt

I laboratorium for form, krop og produkt arbejder vi med grundlæggende formforståelse i relation til menneskekroppens skala. Vi undersøger den tredimensionelle form på kroppen, hvor delelementer forholder sig til hinanden, og tilsammen skaber en helhed.

Vi anvender greb fra skulpturens verden og undersøger den statiske skulpturelle form og den dynamiske form på en levende krop i bevægelse.

Vi undersøger hvordan tekstile materialer forholder sig til en krop i bevægelse, og får en grundlæggende forståelse for beklædningsteknik, tilskæring, syning, drapering og form i tøj.

Laboratorium for tekstil, rum og kontekst

I laboratorium for tekstil, rum og kontekst arbejder vi med at koble den nære tekstile skala til den større skala f.eks. i relation til arkitektur, møbel, rum eller surfacedesign.

Tekstildesignerens kompetencefelt tager udgangspunkt i den sanselige og nære skala. Tekstildesign er alt det som er i nær kontakt med vores krop og sanseapparat. Det er teksturer, taktilitet, materialer, overflader, mønstre og farver.

I laboratoriet for tekstil, rum og kontekst undersøger vi hvordan tekstil også kan være udgangspunkt for bærende konstruktioner, og bringer den tekstile faglighed i spil i forhold til både flader og dybde, tektonik og konstruktion. Vi arbejder vi med mange forskellige materialer – fra garn og stof til beton, gips, træ og plast. Vi undersøger hvordan det tekstile blik kan gøre sig gældende i nye sammenhænge.

Laboratorium for perspektiv, teori og analyse

Designteori er det videnskabelige perspektiv på designerens arbejdsmetode. I laboratorium for perspektiv, teori og analyse undersøger vi, hvordan designeren tænker og arbejder for at forstå designproces og -metode i et større perspektiv.

Vi studerer, hvordan vi selv arbejder med design og udvikling og hvordan design påvirker mennesker. Vi reflekterer og diskuterer, i en praksisnær og øvelsesorienteret undervisning, hvor vi stiller kritiske spørgsmål til teorierne. Vi afprøver i praksis, for at udvikle metoder, vi kan bruge i designarbejdet.

I laboratoriet for perspektiv, teori og analyse bliver vi bevidste om vores egne metoder, og forstår teori og designhistorie ved at anvende den i praksis.

Laboratorium for kommunikation, iscenesættelse og fortælling

Designeren formidler og kommunikerer sit arbejde både visuelt og sprogligt, i mange forskellige medier. I laboratorium for kommunikation, iscenesættelse og fortælling arbejder vi med illustration, arbejdstegning, film og andre medier, hvor vi formidler koncepter og idéuniverser til andre.

Vi sætter vores produkter i kontekst i foto, film, til show eller udstillinger og leger med produkternes fortælling. Vi arbejder med mundtlig formidling og retorik, pitch og elevatortale og samler projekter og processer i portfolios.

I formidlingen forstår vi vores eget arbejde i en større sammenhæng.