Akademilinjen

Vil du være med til at designe fremtiden?

Design skaber rammer for den måde mennesker lever og omgås hinanden på. Design er problemløsning og produkter. Design er også en måde at tænke og tilgå verden på.

På Akademilinjen lærer du at styre en designproces fra start til slut. Fra den første inspiration til færdige løsninger, koncepter og produkter.

Du lærer at arbejde med indsamling af inspiration og research. At få og udvikle idéer, tænke innovativt og skabe nye løsninger. Du lærer at arbejde og tænke med hænderne. At tegne, strikke, væve og sy. At eksperimentere med farve, form og fortælling. Og at fuldføre dine idéer til færdige designløsninger eller koncepter indenfor f.eks. mode, tekstildesign, møbel, accessory, arkitektur, spacial design eller social design.

Du lærer at arbejde med styling, scenografi og iscenesættelse af fotos eller show. At kommunikere, organisere og præsentere dine projekter i en portfolio. Du lærer at tale og tænke design. Og at tage stilling. Til dine valg og til verden.

For nogle er Akademilinjen på Textilskolen et springbræt til at søge ind på en videregående designuddannelse, arkitektskole eller kunstakademi. Nogle kommer for at supplere den uddannelse, de allerede har, og andre kommer af ren og skær nysgerrighed og interesse.

Alle bringer forståelse og kompetencer indenfor proces, metode, håndværk og bæredygtighed med sig videre herfra.

Kurser

På Akademilinjen er eleverne typisk mellem 18 og 28 år. Man kan starte på Akademilinjen fra man er 16 år og der er ingen øvre aldersgrænse. Det kræver ingen særlige forudsætninger eller optagelsesprøver at bliver optaget. Det eneste vi kræver er nysgerrighed og engagement.

Kurserne på Akademilinjen er fuldtids studie i 5, 6 eller 11 måneder. Det koster 945 kroner om ugen + 1000 kroner i indmeldelsesgebyr.

Undervisningen

Undervisningen på Akademilinjen består af to forskellige elementer som vi kalder LAB og Scenario. LAB er designfaglige laboratorier, hvor vi undersøger og fordyber os i et bestemt fagligt område. Scenario er designprojekter, hvor viden og redskaber fra laboratorierne bringes i spil i en konkret kontekst. Et designscenarie. På Akademilinjen lærer du at styre en designproces fra start til slut. Fra den første inspiration til færdige løsninger, koncepter og produkter.

Alle undervisere på Textilskolen er professionelle udøvende designere med forskellige designfaglige specialeområder indenfor f.eks. beklædning, tekstil, rum, grafisk design og illustration.

På Akademilinjen lærer du at styre en designproces fra start til slut. Fra den første inspiration til færdige løsninger, koncepter og produkter.

Studieoptag

Mange bruger Textilskolens Akademilinje som et springbræt til at søge ind på videregående designuddannelser, arkitektskoler eller kunstakademier i Danmark og i udlandet. Eleverne løser optagelsesprøver til uddannelserne mens de går på skolen, har skolens værksteder og vejledning fra underviserne til rådighed i processen, og er ikke mindst hinandens bedste sparringspartnere og støtter undervejs.

Eleverne bliver optaget på en lang række uddannelser efter endt forløb på Textilskolen – f.eks. på Det Kongelige Akademi i København, på Designskolen Kolding, VIA i Herning og KEA København, og på udenlandske skoler som f.eks. Beckmanns i Stockholm, Borås Textilhögskola, Design Academy Eindhoven i Holland, Alto i Finland, Central Saint Martins i London m.fl.

Vi samarbejder tæt med de videregående uddannelser og eleverne får input og hjælp til at finde den rigtige uddannelsesvej. Vi bygger bro til uddannelserne og inviterer tidligere elever som nu studerer på de videregående uddannelser til at fortælle og svare på spørgsmål om deres oplevelser på de forskellige studier.

Mød Jan, Emma, Tobias, Frida og Nora fra Akademilinjen i filmen.

Publikation om Akademilinjen

Vores publikation om Akademilinjen giver indblik i undervisningen, livet og hverdagen på skolen.