Tekstil aktivisme – Knowing the ropes

4. mar 2024

Udtrykket ’knowing the ropes’ betyder at forstå sit håndværk eller profession. Oprindelsen er sandsynligvis maritim, refererende til sømændene der skal lære funktionen af hvert eneste reb på et skib at kende.

I laboratoriet ’Slow textile – knowing the ropes’ undersøger vi uld som lokal ressource, dets brug og betydning. Både helt ned i uldens egenskaber og bearbejdning af fiberen med forskellige teknikker, at karte, filte og spinde til tekstilt materiale. Men også uldens betydning som rituel praksis, socialt rum og visdom. Vi afprøver og erfarer sammen uld fiberens mulighedsrum.

Vi undersøger begrebet ’slowductivity’- en modbevægelse mod vores verdens besættelse af produktivitet, der hylder vedligeholdelse, pleje og kreati­vitet. Disse værdier har det til fælles, at de ikke fokusere på effektivitet og kvantitet, men i stedet på opmærksomhed, omsorg og kvalitet.

Den repetitive og meditative karakter som manuelt arbejde med tekstilet har, inviterer os til at sætte tempoet ned. Langsom handling; at fordybe sig, er automatisk en modreaktion til vores forbrugssamfund, og arbejdet med tekstilet får en aktivistisk rolle.

Målet er, at få forståelse for uldens brug og betydning, konstruktion og værdi som ressource, at se nye muligheder for lokale materialer i vores fremtidi­ge verden, og at opbygge eget materiale kartotek, dykke ned i tekstile teknikker, fordybe os, og tage den tid det tager at skabe et tekstil.