Material matters!

Material matters!

I denne uge har akademieleverne under overskriften ”Material matters” udarbejdet et fælles materialekartotek med undersøgelser og materialeeksperimenter. De har blandt andet arbejdet med støbning i gips og plast, granulat af alt fra gamle sko til blade og æggeskaller,...