Urban Biotop i Design10.

28. jan 2022

Dansk og Design i Design10.

Med inspiration i udstillingen ”BIOTOP” har eleverne i Design10. hver især indsamlet 30 artefakter, der viser spor i byen. ”BIOTOP” består af en serie objekter, der udgør en registrering af spor sat af mennesker og natur i byens rum. Ved at indsamle skrald fra gaden i København, har eleverne lavet deres egen urbane biotop.

Eleverne har arbejdet med digteren Søren Ulrik Thomsens metodiske greb fra filmen ”Jeg er Levende”, der handler om Søren Ulrik Thomsens proces. Fx ved at arbejde i sort/hvid, arbejde med kontrasten mellem ung og gammel eller at opfatte omverdenen poetisk. Ligesom Søren Ulrik Thomsen bearbejder hverdagens ord poetisk, har Design10. bearbejdet de fundne artefakter poetisk og dermed skabt ny betydning. Gennem bearbejdningen forskubbes tingenes betydning og nye sammenhænge opstår. Eleverne har bl.a. fortolket deres fund gennem gibsafstøbninger, transfertryk, foto og farve.

Bearbejdningerne er herefter blevet omsat til mønstre, der er blevet brugt i en beklædningskollektion.