Tegn, tegn, tegning

25. sep 2021

I Laboratorium for redskab, teknologi og tradition undersøger vi i disse uger tegningen. Tegningen som et visuelt sprog, og tegningen som et redskab i en designproces.

Tegningen er det visuelle sprog, der direkte kan beskrive den observerede verden. Når vi designer, beskæftiger vi os med form, overflade, tekstur, volumen, dybde, proportioner osv. Når vi tegner undersøger og genopdager vi disse begreber, udforsker, undres over og bliver klogere på dem. Tegning handler langt fra kun om at lave et billede på papir, men om at se og begribe verden på ny. Om at udtrykke sine ideer gennem sin tegning, og om at være i dialog med sin tegning i designprocessen.

Om formiddagen arbejder vi med grundlæggende tegneteknik. Om eftermiddagen eksperimenterer vi med de erfaringer, vi har gjort os om formiddagen, og undersøger hvordan vi kan bruge tegningen som redskab i en idéudviklingsproces.

Vi undersøger, leger, udfordrer og øver os i et rum, hvor det ikke handler om at lave “ flotte” tegninger , men om at opnå en forståelse, en teknik og et sæt erfaringer, der gør os i stand til at bruge tegningen aktivt i designprocessen.