Scenario 1: Aftryk

30. sep 2022

Årets første Scenario er skudt igang. Scenario er Textilskolens længere designprojekter, hvor viden og redskaber fra de faglige laboratorier bringes i spil i en konkret kontekst – et designscenarie.
Under titlen ”Aftryk”, tager Scenario 1 afsæt i glemte artefakter – menneskeskabte genstande, som indsamles på forskellige steder i København. Vi studerer artefakterne og undersøger de kunsteriske greb og metoder, der kan være med til at fortælle en historie og skabe en ny betydning.
På tryklaboratoriet bruger vi artefakterne til  at skabe aftryk på tekstiler, som bruges i fremstillingen af vores showpieces. Vi arbejder med formgivning af showpieces i et eksperimenterende forløb, hvor formen forholder sig til bevægelsers aftryk og muligheder.
Vi diskuterer bæredygtighed, og vi tager stilling. Vi undersøger de aftryk vi selv, som mennesker og designere sætter på den verden vi er en del af. Vi bruger limfarve uden plastik, og arbejder i overskudstekstiler sponsoreret af Kvadrat.
Scenario-projektet varer i 4 uger, og afsluttes med et event i Kulturnatten, den 14/10 2022. Mere herom senere.
”Showpiece, definition:
noun: showpiece; plural noun: showpieces
1.something which attracts attention or admiration as an outstanding example of its type.
2. an item of work presented for exhibition or display.”