Real World Relationships

11. maj 2021

”To use the world differently, we need to influence not just what we wear but also to affect how we dress and the systems and political and economic forces that shape fashion culture. The Fashion Ecologies project explores a new fashion culture grounded in localism. It sees how we dress as part of an integrated whole of real-world relationships and interactions between land and community shaped by stewardship of nature, affection for place, diversity, social responsibility and fewer goods.” 

Sådan siger professor, designer, mode og bæredygtighedaktivist Kate Flectcher i sin Fashion Ecology Guide .

Kate Fletchers Ecology Guide danner, sammen med lys-undersøgelser, Zero Waste og inspiration i udstillingen ”Taking Time ”på Louisinana, udgangspunkt for årets sidste scenario: ”Real World Relationships”.  

I syv uger skal Akademilinje-eleverne arbejde med ”Real World Relationships” som deres individuelle, afsluttende projekt på Textilskolen. Opgaven er at udvikle et eget materiale og designe et wearable, som afslutningsvis præsenteres og iscenesættes i produktionen af en fælles film, hvor dansere performer i de færdige wearables i Brønshøj Vandtårn.

 ”Real World Relationships” scenariet skydes igang med tre workshops. I den første workshop skal lyset og dets skiften observeres over en hel dag, og observationerne skal herefter bearbejdes. Hvorledes påvirker lys-og mørke samt toner og proportioner hinanden? På udstillingen ”Taking Time” på Louisiana skal der arbejdes med etnografisk metodiske undersøgelser af materialer, funktion, teknik og konstruktion, og på ugens sidste workshop undersøges  Zero Waste-princippet som konstruktionsmetode til form på krop.

Ugens workshop-produktion danner grundlag for idéudvikling og produktion af materialer til og design af et wearable. Eleverne skal selv fremstille tre meter materiale til deres wearable, og alle tre meter skal ud fra Zero Waste-princippet benyttes uden spild.

Scenariet ”Real World Relationships” har relativitet som omdrejningspunkt: Alting er relativt, og findes i relation til noget andet. Lyset findes i forhold til mørket, det bløde i forhold til det hårde, hånden i forhold til handsken og ressourserne i forhold til forbruget.