Objects for the body

3. maj 2021

Eleverne på Design10. er gået i gang med årets hovedopgave, scenariet ”Objects for the body”. Med baggrund i research, analyser og eksperimenter, skal de udarbejde et objekt til kroppen, der fortolker den japanske designer Rei Kawakubos univers. 

Som et benspænd har alle elever fået udleveret sejl og reb, som er de materialer, der må bruges til objektet.

Desuden skal eleverne arbejde med de tekstile teknikker foldning, quiltning og macramé, og materialerne skal bearbejdes med transfertryk og farve. 

Der researches, analyseres, idéudvikles og eksperimenteres på livet løs i værkstederne. Erfaringer med idéudvikling og tekstile teknikker fra hele året sættes i spil. 

Viden om designprocesser er en vigtig del af undervisningen på Textilskolen. I hovedopgaven arbejder Design10. med en designprocesmodel som indeholder 5 faser. I løbet af opgaven bruges designprocesmodellen som et styreredskab, der hjælper med navigere i den lange og spændende proces det er at skabe et designprodukt.

I den første fase af designprocessen, researchfasen, skal der registreres og dokumenteres data og indsamles information om emnet, afprøves problemformulering og formes et omdrejningspunkt for det endelige produkt.

I designprocessens anden fase, idéudviklingsfasen, skal frembringes og udvikles ideer, eksperimenteres med form og materiale, dokumenteres eksperimenter og udarbejdes modeller, der forholder sig til problemformuleringen. I tredje fase skal løsningen udformes og der skal behandles og udvikles form, materiale og funktion til et løsningsforslag. I testfasen, den fjerde fase i designprocessen, skal løsningen testes i praksis.

I den femte og sidste fase af designprocessen skal produktet præsenteres og kommunikeres, og på Design10.s hovedopgave bliver det med et photoshoot og en udstilling med tilhørende katalog, hvor billederne af objekterne bliver ledsaget af elevernes egne, lyriske tekster.  At dømme efter aktiviteten og det materiale, der allerede tegner sig på opslagstavler, værksteder og i laboratorierne, bliver det fantastisk!