Croquis og Teori

29. nov 2021

I denne uge besøger Akademilinjen to vidt forskellige laboratorier, som fra forskellige vinkler beskæftiger sig med perspektiver på designfaget:
I Laboratoriet for Perspektiv, Teori og Analyse bliver vi bevidste om vores egne metoder, og forstår teori og designhistorie ved at anvende den i praksis. Vi studerer, hvordan vi selv arbejder med design og udvikling og hvordan design påvirker mennesker. Vi reflekterer og diskuterer, i en praksisnær og øvelsesorienteret undervisning, hvor vi stiller kritiske spørgsmål til teorierne. Vi afprøver i praksis, for at udvikle metoder, vi kan bruge i designarbejdet. Vi beskæftiger os med epokens design, episk design, empatisk design og etisk design. Gennem ord, øvelser, billeder, form og materiale afsøger vi området.

i Laboratorium for Redskab, Teknologi og Tradition dyrker vi i denne uge tegnediciplinen “Croquis”. Croquis er tegning efter levende, nøgen model, og betyder direkte oversat “skitse”. Croquistegning handler om at observere, udvælge og tage hurtige beslutninger.
Vi fokuserer på forskellige måder at gribe det at tegne model an på. Forskellige måder at se, opfatte, forstå og formidle den menneskelige figur på. Forskellige tegneteknikker, metoder og redskaber.
Vi laver forskellige øvelser som bevægelsestegning, skyggetegning, blindtegning med mere, for at afprøve forskellige metoder at arbejde med stregen og synet på.
Vi tegner ofte korte stillinger og hurtige skift, for at øve en dynamisk og umiddelbar tegnestil.
Vi observerer, fortolker og formidler med vores streg. Croquis handler om at arbejde hurtigt og stole på sine øjne. At blive fortrolig med vores streg og at kende dens grammatik og muligheder, giver os mulighed for at bruge den som et redskab i i alle faser af designprocessen.