A Garments Life Cycle

25. apr 2023

Tekstil- og modebranchen er nogle af de største klimasyndere. Vi må og skal finde nye måder at se og forstå tekstil og beklædning på. I valgfaget ”A Garments Life Cycle” undersøger vi sammen hvordan et produkts livs-cyklus kan se ud fra start til slut – og omvendt. Vi indsamler og undersøger den kompleksitet og viden et produkt består af, inden vi ser på designprocessen.

I 5 dage arbejder vi med 5 faser i et tekstils livs-cyklus: End of life/Circularity, Use/Maintenance/Repair, Sale/Marketing, Production/Distribution og Design/Development.

Endegyldige og rigtige svar på de store udfordringer planeten og vores branche står overfor findes ikke, men gennem opdagelse, undersøgelse og diskussion, prøver vi at opnå en dybere forståelse for den tid vi står i og det felt vi opererer i. Hvad kan vi selv gøre – og hvordan kan branchen være med til sin egen forandring?